Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik

I Advokatfirmaet Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS arbeider fem advokater og en advokatsekretær. Vi er lokalisert i Amfi Veita, sentralt i Storgata 102.

Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS | Tromsø

Litt om oss

Tillatelsen til å drive advokatvirksomhet er gitt av Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Tillatelsen gjelder advokatvirksomhet i Norge.

Våre advokater har tegnet obligatorisk sikkerhetsstillelse i Gjensidige Forsikring ASA, Postboks 700 Sentrum, 0106 Oslo, som dekker et yrkesansvar som evt. pådras ved utøvelse av advokatvirksomheten i Norge.

For advokatvirksomhet eksisterer det en klageordning som klienter kan benytte seg av – en såkalt disiplinærordning. Det er der adgang til å få prøvet om det foreligger eksempelvis brudd på god advokatskikk, eller salærets størrelse. For nærmere informasjon om ordningen og vilkårene for å benytte den, henvises det til følgende hjemmeside: www.advokatenhjelperdeg.no.

For våre alminnelige oppdragsvilkår henvises det til: VILKÅR

Våre medarbeidere