Advokat Ola Larsen

Advokatfullmektig Ola Larsen har arbeidet for firmaet siden 2021 og han vil få egen advokatbevilling høsten 2022. Ola var ferdig utdannet jurist i 2017, og han har skrevet masteravhandling innen arbeidsrett. Han har tidligere arbeidet som jurist ved NAV lønnsgaranti, og som juridisk rådgiver i Tromsø kommune ved Seksjon for eiendom.

Advokatfullmektig Larsen arbeider med saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør og arv, og som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også saker om helserett, forvaltningsrett, fast eiendom og arbeidsrett.