Eva Fiske - Sekretær | RCWB Tromsø

E-post: eva@advocate.no
Telefon: 776 62 555

Eva Fiske

Vår sekretær siden 2013. Eva ivaretar kundeoppfølging og hun driver regnskapsførsel.

E-post: eva@advocate.no
Telefon: 776 62 555