Advokat Anja Støback Bjørsvik | RCWB Tromsø

E-post: anja@advocate.no
Telefon: 958 75 751

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik har jobbet i firmaet siden 2014.

Advokat Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

 

E-post: anja@advocate.no
Telefon: 958 75 751