ADVOKATER i TROMSØ

Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS

Spesialister på saker som berører privatpersoner.

Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS | Tromsø

Vi har sterk kompetanse innen strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevernssaker, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

RCWB har lang erfaring med foreldretvister i saker om foreldreansvar, fast bosted, daglig omsorg, barnefordeling og mer.

RCWB har i over 20 år hatt oppdrag for både kommuner og private parter, både foreldre og barn, i barnevernssaker.

Strafferett har alltid vært ett av RCWB`s sentrale fagområder. Hvert år bistår vi derfor som forsvarere i en lang rekke saker, både under politiets etterforskning og i retten.

RCWB har i over 20 år bistått fornærmede og etterlatte som bistandsadvokat i straffesaker. Flere har fått stor medieoppmerksomhet.

RCWB har lang erfaring med å håndtere ektefelleskifte, og rettslige spørsmål som oppstår ved separasjon og skilsmisse.

RCWB har lang erfaring med arverett, f.eks. å opprette testament, bistå arvinger etter dødsfall, eller håndtere rettslige problemstillinger.

Et advokatfirma du kan stole på

Litt om oss

I Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik arbeider fem advokater og en advokatsekretær. 

Vår hovedmålsetting er å finne den best mulige løsningen i samarbeid med klienten. Jo tidligere du tar kontakt, desto større sjanse for å lykkes.

Vi har fokus på å sikre forsvarlige kostnader for våre klienter.

Advokatfirma Ringberg, Crogh, Warth & Bjørsvik AS | Tromsø
Ønsker du en uforpliktende samtale med advokat?
Fyll ut skjemaet nedenfor