VELKOMMEN TIL

Advokatfirma Ringberg, Crogh & Warth

Advokatfirma Ringberg, Crogh & Warth sitt spesialområde er saker som berører privatpersoner. Vi har god kompetanse i strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevernssaker, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

Rettsområder

Advokatfirma som kan hjelpe deg med:

Vår spesialkompetanse er strafferett, barnefordeling, samværsrett og barnevern.

Vi avklarer raskt dine behov og ivaretar god oppfølging og fremdrift i din sak. Vi er forberedt på ulike problemstillinger, og kan gi trygg rådgivning og forutsigbarhet frem mot en løsning.

Vi kan også hjelpe deg med:

  • Samboerkontrakter/Oppløsning av samboerskap
  • Strafferett – forsvarer/bistandsadvokat
  • Arbeidsrett
  • Arv- og dødsboskifte
  • Ektefelleskifte
  • Ektepakt
  • Fast eiendom/husleietvister
  • Forbrukerrettslige spørsmål
  • Samboerkontrakter/oppløsning av samboerskap
Advokater du kan stole på
Litt om oss

I Advokatfirma Ringberg, Crogh & Warth AS arbeider fire advokater og en advokatsekretær. 

Vår hovedmålsetting er å finne den best mulige løsningen i samarbeid med klienten. Jo tidligere du tar kontakt, desto større sjanse for å lykkes.

Vi har fokus på å sikre forsvarlige kostnader for våre klienter.

Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS har kontorfellesskap og samarbeid med Advokatfirmaet Drechsler.

Advokatfirma Ringberg, Crogh & Warth | Advokater du kan stole på
Advokatfirma Ringberg, Crogh & Warth | Advokater du kan stole på
Vi er
Ansatte

Erik Ringberg

Sven Crogh

Ken Olav Warth

Ken Olav Warth

Anja Støback Bjørsvik

Anja Støback Bjørsvik

Eva Fiske

Sekretær
Epost: eva@advocate.no
Tlf: 776 62 555

Les mer

Eva Fiske

Sekretær
Epost: eva@advocate.no
Tlf: 776 62 555

Eva Fiske

Vår sekretær siden 2013. Eva ivaretar kundeoppfølging og hun driver regnskapsførsel.

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Advokat i kontorfellesskap

Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Cecilie Erica Drechsler

Drechsler har arbeidet som skattejurist ved likningskontoret i Tromsø fra 1996 til 2003, som advokat hos Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA i Tromsø, og som fylkesnemndsleder før hun høsten 2010 etablerte Advokatfirmaet Drechsler AS, i kontorfellesskap hos Advokatfirmaet Ringberg, Crogh og Warth AS. Advokat Drechsler har flere styreverv og har erfaring fra generell forretningsjus, tvisteløsning og prosedyre. Ellers yter hun juridisk bistand med selskapsrett og selskapsetablering, arverett, barnefordeling, barnevern, straffesaker og bistandsadvokatoppdrag, familierett, samliv- og skifteoppgjør. Les nærmere på advokatdrechsler.no

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat
Epost: anja@advocate.no

Tlf: 958 75 751

Advokat Anja Støback Bjørsvik

Advokat Anja Støback Bjørsvik har jobbet i firmaet siden 2014.

Advokat Bjørsvik yter juridisk bistand primært i saker om barn og foreldre, barnevern, skifteoppgjør, straffesaker, bistandsadvokat og arbeidsrett.

Advokat Ken Olav Warth

Advokat
Epost: ken@advocate.no

Tlf: 934 54 845

Advokat Ken Olav Warth

Advokat Ken Olav Warth har jobbet som advokat siden 2000, og er partner i Advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS.

Advokat Warth har solid kunnskap i saker om strafferett, arbeidsrett, boligrett, barnevern, barnefordeling, samværsrett, skifteoppgjør etter samlivsbrudd, arverett og kjøpsrettslige mangler.

Advokat Sven Crogh

Advokat
Epost: sven@advocate.no

Tlf: 917 21 511

Advokat Sven Crogh

Advokat Sven Crogh, har arbeidet som advokat siden 1997. Før dette arbeidet han 7 år i påtalemyndigheten, og har blant annet vikariert som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembete.

Advokat Sven Crogh, arbeider særlig som forsvarer i straffesaker og bistandsadvokat for fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også oppdrag med arbeidsrett, og i saker med ulike familierettslige problemstillinger, for eksempel arverett, barnefordeling, barnevern, samliv og skifte

Erik Ringberg

Advokat
Epost: erik@advocate.no

Tlf: 917 24 616

Erik Ringberg

Advokat Erik Ringberg er partner i advokatfirmaet Ringberg, Crogh & Warth AS

Utdannet jurist i 1992 og godkjent advokatmekler i 2001. Erik har siden 1997 hatt egen advokatpraksis.

Advokat Erik Ringberg har gjennom de siste 20 årene spesialisert seg i familierett innen fagfeltet barnevern, barnefordeling og bistand til fornærmede i straffesaker. Han påtar seg også saker om arbeidsrett, forvaltningsrett og idrettsjuss.

Er det noe vi kan hjelpe deg med?

Send oss en melding med kontaktskjemaet nedenfor så kommer vi tilbake til deg så fort som mulig!